Thông tin nổi bật

Tin tức

Thông tin khác

Du học

Du lịch là đi để vui chơi, giải trí hoặc nhằm mục đích kinh doanh; là việc thực hiện chuyến đi khỏi nơi cư trú,...

Lao Động

Lao động là sự tiêu dùng sức lao động trong hiện thực. Lao động là hoạt động có mục đích,...

Thương mại

Thương mại là hoạt động trao đổi của cải, hàng hóa, dịch vụ, kiến thức, tiền tệ v.v giữa hai hay nhiều đối tác, và có...

Bản quyền thuộc Hondabac © 2016